آموزش حفاظت از محیط زیست توسط مدرسین محترم سازمان محیط  زیست استان گیلان

«با سپاس از جناب آقای صدیق عربانی عزیز»