دانش آموزان مطابق درس علوم خود با دقت با وسایل هواشناسی از جمله دماسنج وزش باد،  رطوبت هوا ، دمای هوا، و با چگونگی تشکیل ابر و باد آشنا شدند. و انواع ابرهای باران زا را شناختند و برای کلاس خود گزارشی زیبا تهیه نمودند…