اسامی  گروه های برتر :

تیم اول:آریان روشنی-آریا ابراهیمی-بردیا محمودی

تیم دوم:علی تشکری-امیرحسین اقدامی-بردیا بهرامی

تیم سوم:باربد صدق شاکری-رهام سهرابی فر-ساشا رفیعی