تیم برتر: پنجم پویا (امیرعباس شمشیربند-امیرحسین شمشیربند-آراد نیزه باز)