نفرات برتر: تیم پایه ششم(ایلیا محسنی-عرشیا محمدنیا-آرین کمال)-پایه چهارم (رایان باباخانی)-پایه دوم(صدرا صفارحمیدی-امیرمحمد استفاده جو)