قابل توجه اولیای محترم پیش دبستان و پایه اول

بر اساس دستورالعمل آموزش و پرورش جلسه ی آشنایی با اهداف آموزشی دوره ی پیش دبستان و پایه اول با حضور معلمین و توضیحات مدیریت و مشاور مدرسه روز چهارشنبه 98/4/26 ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات مدرسه برگزار می گردد.

با توجه به اهمیت موضوع حضور در جلسه الزامی است.

با سپاس