از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: وسیع تر از من است.

از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مقاوم تر از من است.

از آب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: زلاتر از من است…

تجلیل و قدردانی به پاس زحمات فراوان، پرستار محترم سرکار خانم پورشعبان در کلاس سوم کوشا…