خمیر بازی زمینه‌های بازی خیالی بسیاری را برای کودکان فراهم می کند.با خمیر بازی کودکان می‌توانند در مورد چیزی که ساخته‌اند، شروع به داستان پردازی کنند و باعث خلاقیت در آنها میشود. ماهیت سفال و خمیر بازی تقریباًشبیه به هم هستند و در هردو ما باید خمیر را وَرز بدهیم و این فعالیت باعت بیشتر شدن قدرت و توانایی دستان کودکمان میشود ….