مراقبت از کودکان و نوجوانان در برابر اخبار بد و نگران کننده
بچه ها می بینند، بچه ها می شنوند، بچه ها می ترسند، بچه‌ها باور می کنند مراقب باشیم.
اخبارهای تلگرام و اینستاگرام را در جایی که کودکان هستند، بلند نخوانید.
اصلاً اخبار را وقتی کودکان هستند نبینید، چون کودکان هر چیزی را بشنوند باور می‌کنند. اگر کودک ما از جایی خبری شنید، به جای اینکه بگویید به تو ربطی ندارد، متناسب با سن شان به آنها اطلاعات بدهید. به آنها اطمینان بدهید که تنهایشان نمی گذارید. و مهمتر از همه از خودتان مراقبت کنید.
توصیه ها:
* می توانید با هم به محیط های شاد، پارک و شهربازی بروید.
*کتاب و اسباب بازی بخرید.
* درست کردن غذاهای مورد علاقه، یا رفتن به رستوران مورد علاقه کودکانمان. *طرح مهمانی خانگی برای خوش گذراندن، اگر نمی توانید در مهمانی در مورد جنگ صحبت کنید، نروید.