اولیای  گرامی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و آرزوی بهترین برای شما، تقاضا می گردد در روزهای آغازین بازگشایی مدارس به منظور مدیریت ترافیک و رعایت حقوق همسایگان اتومبیل شخصی خود را در کوچه های اطراف و خیابان اصلی پارک نمائید و تمهیدات لازم را برای روزهای بارانی داشته باشید.
با سپاس مدیریت دبستان