ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

درباره علم آفرین بیشتر بدانید

آموزش ماهیتی پویا دارد که تغیر و تحول در سیستم های آموزشی را اجتناب ناپذیر می نماید و البته آهنگ این تغییر گاهی با سرعت تحولات اجتماعی همسان نیست که به کار گیری علوم جدید و استفاده از تکنولوژی و فناوری ضروری می سازد.
با استعانت از خداوند متعال برآنیم در راستای رسیدن به اهداف متعالی نظام آموزشی کشور ودرچارچوب برنامه های مدون آموزش و پرورش و با بهره گیری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ضمن ایجاد محیطی شاداب و با نشاط تجربه لذت خوش یادگیری رابرای فرزندانمان فراهم نماییم.
و با رویکردی نو و ایجاد تغییردر سبک یادگیری دستیابی به موفقیت را ممکن سازیم

رویایی در سر داریم

رویای مدارسی که در آن کودکان احترام و فرصت زندگی دارند.
خانه ای که کودکان در آن هرگز احساس حقارت و کوچکی نمی کنند.
پرو بال پرواز دارند تا از اشتباه های خود درس بگیرند.
مدارسی که در آن دانش آموزان به جای رقابت ،همکاری می آموزند.
محلی که معلم و دانش آموزان دست در دست هم ،راه حل مشکلات را پیدا می کنند احساس ترس و بی کفایتی و جود ندارد.

آشنایی با دبستان علم آفرین

آشنایی با دبستان علم آفرین

الف- تاریخچه :

دبستان علم آفرین فعالیت آموزشی خود را با هدف شناسایی و پرورش استعداد های برتر و فراهم نمودن زمینه برای بروز خلاقیت و نو آوری دانش آموزان  از سال 1392 آغاز نمود و با توسعه فضای آموزشی همواره در حال گسترش خدمات آموزشی از نظر کیفی و کمی  بوده است و در سایه ی توجه به کیفیت آموزشی و کسب نتایج در خشان و جلب رضایت خانواده ها ،مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.

ب- چشم انداز: موفق ترین مرکز آموزشی کشور

ج- ماموریت:پشتیبانی حداکثر ی از دانش آموزان با هدف بهبود مستمر کیفیت آموزشی و ارتقای بهره وری

در راستای تحقق اهداف آموزشی کشور دبستان علم آفرین با هدف ارائه خدمات آموزشی با کیفیت ویژه تاسیس گردید و در این رابطه با جذب نیروی انسانی کار آمد و با صلاحیت در کادر اداری و آموزشی و تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خودرا بر مبنای خرد جمعی  و صداقت آغاز نمود.

افزایش کیفیت آموزشی ، تامین نیازهای متنوع دانش آموزان ،ایجاد تنوع در محتوا  وخدمات آموزشی ، تنوع در عرضه ی مطالب و کاهش فشار های روانی وارد بر دانش آموزان و ایجاد محیطی پویا و جذاب برای رشد و شکوفایی استعداد ها و خلاقیت های دانش آموزان و افزایش مشارکت اولیاء در فرایند یادگیری در صدر اهداف تاسیس قرار گرفت  و سعی شد با توجه به تحولات علمی به خصوص در زمینه فناوری اطلاعات و لزوم تجدید نظر در برنامه های آموزشی طرحی نو در سیستم آموزشی را پایه ریزی کرده و بستر مناسب برای تحقق اهداف مدارس هوشمند فراهم گردد .

ما معتقدیم تنها داشتن امکانات سخت افزاری تامین کننده این  امر مهم نخواهد بود بلکه برنامه جامع و فراگیر در همه ی امور آموزشی و پرورشی را می طلبد تا پاسخگوی تمامی نیاز ها و توانایی های دانش آموزان باشد .

از این رو مدرسه هوشمند را محلی برای رشد همه جانبه دانش آموزان ،ارتقاء  توانایی ها و قابلیت هاو تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری می دانیم و معتقدیم کیفیت واقعی آموزش زمانی محقق می شود که بتوانیم هر دانش آموز را به آن نسبت که توانایی و استعداد و  علاقه دارد به سمت بهترین مسیر و جهت در زندگی هدایت کنیم .