اداری

ریحانه هاشمی

ریحانه هاشمی

مسئول آموزش

مدرک تحصیلی:کارشناسی

 

مریم محمد زاده

مریم محمد زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس

مشاور

33 سال خدمت در آموزش و پرورش

تدریس در تمامی مقاطع تحصیلی

مدیریت و معاونت مدارس مختلف-کارشناس اداره کل گیلان

امین میرزایی

امین میرزایی

معاون پرورشی

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد

بهمن جهاندیده

بهمن جهاندیده

معاون آموزشی

مدرک تحصیلی: کاردانی

بازنشسته آموزش و پرورش

مریم فرجادی

مریم فرجادی

معاون مالی واجرایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سوابق کاری : 5 سال سابقه کار در قسمت اداری و مالی مدارس

 ریحانه نزهتی

ریحانه نزهتی

مسئول سایت-مدرس کامپیوتر

مدرک تحصیلی:کارشناسی

عضوانجمن علمی معلمان آموزش و پرورش ناحیه 2

6 سال سابقه آموزش