مدیریت

جناب آقای مهدی یاسمن

سوابق تحصیلی:

مهندسی ساخت و تولید

مهندسی معماری

سوابق کاری :

26سال سابقه ی تدریس

14سال سابقه ی تاسیس مدرسه

10سال مدیر هنرستان

2دوره ی سه ساله عضو شورای هماهنگی موسسان