ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

نام و نام خانوادگی:فاطمه حیدری فرد

رزومه:

مدرس درس مهارت های زندگی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه لاهیجان و تنکابن

مربی مهارت های زندگی ،مدرس طرح واره درمانی برای کودکان ،درمانگر شناختی و رفتاری

درمانگر کودکان دارای اختلالات ADHD و رفتاری

آدرس ایمیل:aram-heydarifard@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی: