• لگـــو

  لگـــو

  برگزاری اولین جلسه لگو در پایه پیش دبستان

 • لگو در علم آفــــــــــــــــرین

  لگو در علم آفــــــــــــــــرین

  کلاس لگو چهارمی ها

 • لگــــــــــــــو

  لگــــــــــــــو

  لگــــــــــــــــو در علم آفرین

 • لگو در علم آفــــــــــــــــرین

  لگو در علم آفــــــــــــــــرین

  بزرگ تری چالش شما در آموزش چیست؟

  درگیری دانش آموزان در روند آموزش یکی از نکات حیاتی است.

 • سطوح آموزشی

  سطوح آموزشی

  سطح پایه (3 تا 8 سال)..................

 • لگو آموزشی

  لگو آموزشی

  کلاس هاي لگوي آموزشي بر اساس فلسفه آموزش همگام با ساخت طراحي شده اند. کلیه طرح درس های لگو در مقاطع مختلف آموزشی بر اساس الگوی آموزشی چرخه C معروف به C Cycle مدون می شود که شامل 4 مرحله زیر می باشد :