• سوم کوشا

  سوم کوشا

  آشنایی با جانوران مهره دار و بی مهره ،دوزیستان و خزندگان

 • گردش علمی

  گردش علمی

  گردش علمی سوم کوشا در پارک

 • کارگاه نجاری سو م ها

  کارگاه نجاری سو م ها

  برگزاری کارگاه نجاری کلاس سومی ها با حضور مهندس رضایی

 • فرایند تشکیل خاک در پایه پنجم

  فرایند تشکیل خاک در پایه پنجم

  انواع سنگ و نوع خاک تشکیل شده از آن

 • چهارم البرز

  چهارم البرز

  دانش آموزان کلاس چهارم البرز بعد از تدریس فصل 9 و10 علوم بدن ما به صورت عملی سلول های گیاهی و جانوری........

 • پنجم

  پنجم

  آموزش درس علوم مبحث اتصالات « پیچ ها» با حضور جناب مهندس یاسمن مدیریت دبستان

 • سوم کوشش

  سوم کوشش

  جشن خودکار سوم کوشش

 • سوم کوشا

  سوم کوشا

  به دست آوردن محیط دایره با استفاده از ابزار ساده

 • سوم کوشا

  سوم کوشا

  جشن خودکار و ضرب

 • سوم کوشا

  سوم کوشا

  آشنایی با تسبیحات فاطمیه زهرا(س) و ساختن تسبیح با گِل رس توسط  دانش آموزان سوم کوشا

 • چهارم دماوند

  چهارم دماوند

  پخش فیلم آموزشی در کلاس علوم (فصل آسمان در شب)

  محتوای فیلم در مورد تشکیل منظومه شمسی و عواملی که باعث شد جهان هستی وجود داشته باشد و این که چگونه زمین و بقیه سیارات تشکیل شده است.

 • دوم دانش

  دوم دانش

  اندازه گیری با واحد سانتی متر و تبدیل آن به میلی متر

 • چهارم دماوند

  چهارم دماوند

  آزمایش جسم یکسان

    سرعت انتقال گرما بر روی اجسام مختلف و آب شدن شکلات ،انتقال گرما « جذب نور خورشید» در حالت مختلف

 • چهارم دماوند

  چهارم دماوند

  دانش آموزان چهارم دماوند از طریق مشاهده و لمس  با انواع سنگهای آذرین ، دگرگونی ، رسوبی  آشنا شدند.

 • افطاری سومی هااا

  افطاری سومی هااا

  تجربه شیرین صرف افطاری در درس هدیه های آسمان