دسته: کلاسی

گزارش عملکرد ورزش

پایه پیش دبستان:نظر به اینکه این دانش آموزان وارد  فضایی جدیدی از سیستم آموزشی  می شوند در جهت ارتباط برقرار کردن با محیط جدید خود نیاز به فضایی شاد و سرگرم کننده  دارند به همین منظور کارگروه تربیت بدنی در جهت این ارتباط از بازی کودکانه و تمرینات شاد و مفرح جهت آماده سازی ذهن […]

Read More
X
3333333333333333333333333333333333333333333333333333