دسته: مراسمات

جشن خودکار کلاس سومی ها…

فرزندم فراموش نکن که همیشه در زندگی شما،پاک کنی وجود ندارد که بتواند اشتباهات شمارا پاک کند،باید یاد بگیری زمانی که چیزی را نوشتی،همیشه نمی توانی آن را پاک کنی .پس با احتیاط و دقّت فراوان قدم بردار.یاد و نام خدا ،شما را در تمام کارها  یاری می کند.هیچ وقت دست از تلاش برندار.خداوند درست […]

Read More

مرثیه ای برای نسلی که چیزی ندید!

مرثیه ای برای نسلی که چیزی ندید! (سخنی با اولیا،‌در خصوص مصرف محصول هنری توسط فرزندان)      در جهان خاکستری امروز، تلاش در جهت پیدا کردن راهی برای آرام تر بودن یا امیدوار بودن عمدتا مسیری رو به شکست است؛ نسلهایی که از پسِ هم، بزرگتر شدن را پس زدند؛ سن بالا با روح کوچک، […]

Read More
X
3333333333333333333333333333333333333333333333333333