ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

دبستان ما روی نقشه

رشت گلسار بلوار گیلان انتهای خیابان ۱۹۲ بن بست نهم سمت چپ

در تماس باشید

اطلاعات تماس

دبستان علم آفرین فعالیت آموزشی خود را با هدف شناسایی و پرورش استعداد های برتر و فراهم نمودن زمینه برای بروز خلاقیت و نو آوری دانش آموزان  از سال 1392 آغاز نمود و با توسعه فضای آموزشی همواره در حال گسترش خدمات آموزشی از نظر کیفی و کمی  بوده است و در سایه ی توجه به کیفیت آموزشی و کسب نتایج در خشان و جلب رضایت خانواده ها ،مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.

تلفن: 33775107-013
گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم ، سمت چپ
ساعات کاری 14:00-7:30