ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

در تماس باشید

اطلاعات تماس

دبستان علم آفرین فعالیت آموزشی خود را با هدف شناسایی و پرورش استعداد های برتر و فراهم نمودن زمینه برای بروز خلاقیت و نو آوری دانش آموزان  از سال 1392 آغاز نمود و با توسعه فضای آموزشی همواره در حال گسترش خدمات آموزشی از نظر کیفی و کمی  بوده است و در سایه ی توجه به کیفیت آموزشی و کسب نتایج در خشان و جلب رضایت خانواده ها ،مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.

تلفن: 33775107-013
گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم ، سمت چپ
ساعات کاری 14:00-7:30