دنیا محمدی پور

نام و نام خانوادگی:دنیا محمدی پور

رزومه:

کارشناس آموزش ابتدایی

کارشناس ارشد روانشاسی عمومی از دانشگاه آزاد رشت

8 سال سابقه تدریس در پایه اول ابتدایی

گذراندن دوره های ارزشیابی کیفی توصیفی، اختلالات یادگیری ،طرح درس نویسی

گذارندن دوره های ضمن خدمت و دوره های روش تدریس کتب

کسب مقام در جشنواره معماری نوین تدریس و جشنواره درس پژوهی(چند سال پیاپی)

گذراندن دوره های هوش و ریاضی و دوره های بین المللی اختلالات

آدرس ایمیل:donya-mohammadipoor@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی:

X