ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

نام و نام خانوادگی:مهسا رجبی

رزومه:

مدرسه پایه ششم

5 سابقه تدریس

کارشناس ارشد برق و الکترونیک از دانشگاه گیلان

تدریس به مدت ۲ سال در آموزشگاهای برتر رشت

رتبه دوم مسابقه تدریس برتر

آدرس ایمیل:mahsa.rajabi@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی: