ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

نام و نام خانوادگی:مریم فرجادی

رزومه:

معاون مالی

کارشناس نرم افزار از دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

۶ سال سابقه تدریس

سابقه تدریس در مدارس ابتدایی و مدرس کامپیوتر به مدت یک سال

۶ سال سابقه فعالیت در دبستان علم آفرین به عنوان معاون اداری مالی

آدرس ایمیل:maryam-farjadi@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی: