مریم فرجادی

نام و نام خانوادگی:مریم فرجادی

رزومه:

معاون مالی

کارشناس نرم افزار از دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

۶ سال سابقه تدریس

سابقه تدریس در مدارس ابتدایی و مدرس کامپیوتر به مدت یک سال

۶ سال سابقه فعالیت در دبستان علم آفرین به عنوان معاون اداری مالی

آدرس ایمیل:maryam-farjadi@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی:

X