مرضیه بهاری خرم

نام و نام خانوادگی:مرضیه بهاری خرم

رزومه:

مدرس پایه پنجم

کارشناس ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه گیلان

مدرس دانشگاه پیام نور از سال ۸۹ تا ۹۱

مدرس دانشگاه آزاد آستانه اشرفیه از سال ۹۱تا۹۴

مدرس دانشگاه آزاد صومعه سرا از سال ۹۳ تا ۹۷

مدرس دبستان های برتر رشت

آدرس ایمیل:marzihe-baharikhorrm@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی:

X