ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

نام و نام خانوادگی:مینا تیزروی انرجان

رزومه:

مدرس درس مهارت های زندگی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سابقه تدریس در مهد کودک ها و دبستان های غیر دولتی برتر شهر

مدرس خصوصی مقطع دبستان

درمانگر کودکان دارای اختلالات یادگیری

آدرس ایمیل:mina-tizroy@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی: