مینا تیزروی انرجان

نام و نام خانوادگی:مینا تیزروی انرجان

رزومه:

مدرس درس مهارت های زندگی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سابقه تدریس در مهد کودک ها و دبستان های غیر دولتی برتر شهر

مدرس خصوصی مقطع دبستان

درمانگر کودکان دارای اختلالات یادگیری

آدرس ایمیل:mina-tizroy@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی:

X