آموزش اریگامی ماه مهر

آموزش اریگامی ماه مهر

اهداف هنر اوریگامی عبارتند از 

     خلق طرح های جالب با کاغذ به کمک تاهای هندسی

     بالا بردن خلاقیت و توانایی های ذهن

     تجسم سازی فضایی

               رشد فکری ، تقویت تمرکز در یادگیری

              رشد نظم و ترتیب بهتر در كارها

             افزایش مهارت دست ها

            هماهنگی اندیشه و عمل .

      -  ایجاد علاقه به ساخت شكل ها و مدلهای اوریگامی و ترجیح دادن آن به انجام بعضی بازی های كامپیوتری و دیدن بعضی برنامه های تلویزیونی ، و … تا حد زیادی قابل ثبت و مشاهده بود.

  - اوریگامی را می توان به راحتی جایگزین بسیاری از اسباب بازی هایی نمود كه نقشی در رشد خلاقیت و كارایی افراد ندارند . وقتی بصورت آزمایشی دروس اوریگامی به افراد مختلف تدریس می شد به وضوح ملاحظه می گردید كه افراد كار با اوریگامی را به بسیاری از بازی های دیگر ترجیح می دهند.

  - تمركز حواس،مدیتیشن وذن ازدیگركاربردهای مفید و مهم اوریگامی است.دراین حالت است كه امكان تلقینهای مثبت فراهم می شود و فرصتی بدست می آید تا خلاقیت های درونی شكوفا شود و قابلیتهای خودشان را آشكار نمایند.«مربی هنر : سپیده برازنده»