شناخت رنگ های گرم و سرد

شناخت رنگ های گرم و سرد

حتما تا حالا شما به کودکان درباره انواع رنگها و گروه های رنگی توضیح داده اید دسته بندی رنگها بر مبنای کارکرد روانشناسی و بصری آنها تعیین شده اند مثلا رنگهای سرد رنگهای گرم رنگهای متضاد رنگهای مکمل و... رنگهای سرد و رنگهای گرم در نقاشی کودک از اهمیت زیادی برخوردار است .

همانطور که از اسم این گروه رنگی مشخص است رنگهایی که حرارت و درخشندگی نوری خاصی دارند و معمولا به عنوان رنگهای پرتحرک و تحریک کننده از آنها یاد میشود ... رنگهای گرم هستند یعنی تمام رنگها از خانواده زرد و قرمز و نارنجی و قهوه ای و.... برعکس به رنگهای که حس آرامش و راحتی و سردی را تداعی میکنند مانند تمام رنگها از خانواده آبی – سبز –فیروزه ای سرمه ای و...رنگهای سرد هستند .« مربی هنر  سپیده برازنده»