چهارم البرز

چهارم البرز

دانش آموزان کلاس چهارم البرز بعد از تدریس فصل 9 و10 علوم بدن ما به صورت عملی سلول های گیاهی و جانوری را زیر میکروسکوپ مشاهده نمودند.

این فصل علوم با ارائه ی انیمیشن های آموزشی و بررسی آناتومی بدن انسان به صورت کاملا مفهومی در کلاس اجرا شد.