کارگاه نجاری سو م ها

کارگاه نجاری سو م ها

برگزاری کارگاه نجاری کلاس سومی ها با حضور مهندس رضایی