فینال مسابقه فوتبال درون مدرسه ای

فینال مسابقه فوتبال درون مدرسه ای

برگزاری مسابقه فوتسال درون مدرسه ای در دبستان علم آفرین، نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد:

تیم قهرمان : پایه پنجم

تیم نایب قهرمان :چهارم البرز