سینما

سینما

حضور نوآموزان پیش دبستانی در سینما برای تماشای فیلم فیل شاه