ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

نام و نام خانوادگی:ریحانه نوروزی

رزومه:

مدرس پایه سوم

کارشناس ارشد ریاضی

مدرس ریاضی و نجوم در مدارس و آموزشگاه ها

مدرس نجوم در انجمن ثاقب

مدرس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آدرس ایمیل:reyhane-norouzi@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی: