ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

نام و نام خانوادگی:سعیده محمدی پور

رزومه:

مدرس پایه اول دبستان

کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه پیام نور رشت

گذراندن دوره های ارزشیابی کیفی و توصیفی ، داراری مدرک بین المللی اختلالات یادگیری ،گذراندن دوره های ضمن خدمت ،تدریس ریاضی در پایه های مختلف در آموزشگاه ها و موسسات

آدرس ایمیل:saeedeh-mohammadipoor@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی: