صدیقه کشوری

نام و نام خانوادگی:صدیقه کشوری

رزومه:

مدرس پایه سوم ابتدایی

کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه کوشیار

۱۳ سال سابقه تدریس

کاردان آموزش و پرورش ابتدایی ، کارشناس آموزش علوم تجربی ، گذارندن دوره تربیت بدنی از جهاد دانشگاهی گیلان واحد رشت، دارای مدرک بین المللی دوره های اختلالات یادگیری -مراقبت از خود (آموزش مسائل جنسی به کودکان)

کاربرد نظریه ذهن آگاهی در مشاوره تحصیلی ،مصاحبه ی مشاوره ای ، طرح واره درمانی

دارای مدرک تحصیلی کلیه دوره های ضمن خدمت و ارزشیابی توصیفی

دارای مقام برتر در دو جشنواره (تدریس معلمین) درس پژوهی

آدرس ایمیل:sedighe-keshvari@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی:

X