ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

نام و نام خانوادگی:شهربانو امین زاده

رزومه:

مدرس پایه پنجم ابتدایی

کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه رامسر

شرکت در کارگاه های آموزشی و دریافت مدارک مربوط به آنها

شرکت در کارگاه های اختلالات یادگیری و دریافت مدرک بین المللی

شرکت در کارگاه های تغییرات کتب درسی

آدرس ایمیل:shahrbanoo-aminzade@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی: