سمیه قانع صومعه سرایی

نام و نام خانوادگی:سمیه قانع صومعه سرایی

رزومه:

مدرس ریاضی پایه چهارم

کارشناس ارشد ریاضی از دانشگاه گیلان

۸ سال سابقه تدریس

تدریس در دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی از سال 85 تا 92

مدرس دبستان های برتر شهر رشت

آدرس ایمیل:somayeh-ghane@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی:

X