ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

نام و نام خانوادگی:سمیه قانع صومعه سرایی

رزومه:

مدرس ریاضی پایه چهارم

کارشناس ارشد ریاضی از دانشگاه گیلان

۸ سال سابقه تدریس

تدریس در دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی از سال 85 تا 92

مدرس دبستان های برتر شهر رشت

آدرس ایمیل:somayeh-ghane@elmafarin.ir

جزوات و فایل های آموزشی: