برچسب: علم آفرین

“قلبت را به آن طرف مانع پرتاب کن ، بدنت خودش میاد !”

وقتی باب توماس دبیرستانی بود ، سریع می دوید ، پرش از ارتفاع و پرتاب دیسکش معرکه بود . مربی دبیرستانش ، بهش پیشنهاد داد که مسابقه دهگانه دو میدانی را امتحان کند. ماتیاس با بردن مسابقه های متوالی ، سهمیه المپیک 1948 لندن را بدست آورد . ماتیاس در حالیکه کاملا ناشناخته وارد صحنه […]

Read More
X