ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

مراسم آغاز سال تحصیلی ویژه دانش آموزان پیش دبستان و پایه اول .دبستان علم آفرین رشت. بهترین پیش دبستان و دبستان رشت