ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

گروه آموزش علم آفرین

دبیران و پرسنل آموزشی دبستان هوشمند علم آفرین

صدیقه عابدی

صدیقه عابدی

معلم کلاس اول علم

سعیده محمدی پور

سعیده محمدی پور

معلم کلاس اول تفکر

دنیا محمدی پور

دنیا محمدی پور

معلم کلاس اول اندیشه

گلسا نیکوکردار

گلسا نیکوکردار

معلم پیش دبستانی -کلاس مهربانی

ریحانه نوروزی

ریحانه نوروزی

معلم کلاس سوم کوشش

صدیقه کشوری

صدیقه کشوری

معلم کلاس سوم کوشا

هاجر پورجادی

هاجر پورجادی

معلم کلاس دوم دانش

مهشید مستوفی

مهشید مستوفی

معلم کلاس دوم دانا

مرضیه بهاری خرم

مرضیه بهاری خرم

معلم کلاس پنجم پیروز

شهربانو امین زاده

شهربانو امین زاده

معلم کلاس پنجم پویا

سمیه قانع صومعه سرایی

سمیه قانع صومعه سرایی

معلم کلاس چهارم دماوند

سیده زهرا موسوی

سیده زهرا موسوی

معلم کلاس چهارم البرز

سعید بخشی

سعید بخشی

معاون آموزشی

بهمن جهاندیده

بهمن جهاندیده

معاون آموزشی

مریم فرجادی

مریم فرجادی

معاون مالی

مهسا رجبی

مهسا رجبی

معلم کلاس ششم خزر

سپیده برازنده دوست

سپیده برازنده دوست

معلم هنر

مینا تیزروی انرجان

مینا تیزروی انرجان

معلم مهارت های زندگی

فاطمه حیدری فرد

فاطمه حیدری فرد

معلم مهارت های زندگی

مهشید امین برزگر

مهشید امین برزگر

معلم هنر

آرمین فرازمند

آرمین فرازمند

معلم تربیت بدنی

ریحانه نزهتی

ریحانه نزهتی

معلم کامپیوتر و مسئول سایت

ریحانه هاشمی

ریحانه هاشمی

مسئول آموزش

امین میرزایی

امین میرزایی

معاون پرورشی