ساعت کاری 14:00-7:30

گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم، ، سمت چپ

013-33775107

گروه آموزش علم آفرین

دبیران و پرسنل آموزشی دبستان هوشمند علم آفرین

متین کریم دوست

متین کریم دوست

معلم کلاس دوم تفکر

سعیده محمدی پور

سعیده محمدی پور

معلم کلاس اول علم

دنیا محمدی پور

دنیا محمدی پور

معلم کلاس اول اندیشه

گلسا نیکوکردار

گلسا نیکوکردار

معلم پیش دبستانی -کلاس مهربانی

صدیقه عابدی

صدیقه عابدی

معلم کلاس سوم کوشش

ریحانه نزهتی

ریحانه نزهتی

معلم کلاس سوم کوشا

سهیلا وفادار

سهیلا وفادار

معلم کلاس دوم دانا

مرضیه بهاری خرم

مرضیه بهاری خرم

معلم کلاس پنجم پیروز

شهربانو امین زاده

شهربانو امین زاده

معلم کلاس پنجم پویا

سمیه قانع صومعه سرایی

سمیه قانع صومعه سرایی

معلم کلاس چهارم دماوند

ریحانه هاشمی

ریحانه هاشمی

معلم کلاس چهارم تلاش

سپیده برازنده دوست

سپیده برازنده دوست

معلم هنر

مریم پور نصیری

مریم پور نصیری

معلم خوشنویسی

سیده زهرا موسوی

سیده زهرا موسوی

معلم کلاس ششم البرز

مهشید مستوفی

مهشید مستوفی

معلم کلاس ششم خزر

امین میرزایی

امین میرزایی

معاون پرورشی

آرمین فرازمند

آرمین فرازمند

معلم تربیت بدنی

مینا تیزروی انرجان

مینا تیزروی انرجان

معلم مهارت های زندگی

فاطمه حیدری فرد

فاطمه حیدری فرد

معلم مهارت های زندگی

فاطمه دلشاد

فاطمه دلشاد

معاون فناوری و معلم کامپیوتر

مریم فرجادی

مریم فرجادی

معاون مالی

سعید بخشی

سعید بخشی

معاون آموزشی

بهمن جهاندیده

بهمن جهاندیده

معاون آموزشی

زهرا حبیب خواه

زهرا حبیب خواه

معلم یار

سیده زهرا موسوی

سیده زهرا موسوی

معلم یار

متین ایزدیار

متین ایزدیار

معلم یار