آیین نامه انضباطی و اساس نامه دبستان پسرانه علم آفرین

آئین نامه انضباطی :

1- رعایت شعائردینی و رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معلمان و دیگر کارکنان مدرسه ودانش آموزان

2- سعی شایسته در تحصیل ، رعایت مقررات آموزشی و حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعت مقرر

3- رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان و  مسئولین مربوطه در پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه

4-استفاده از لباس فرم و اصلاح موی سر متناسب با شئون دانش آموزی

5-  پرهیز از به همراه آوردن اشیای گرانبها و وسایل غیر مجاز به مدرسه

6- مراقبت ازوسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه چنانچه خسارت و زیانی متوجه ساختمان و تجهیزات و اموال مدرسه و یا دیگر دانش آموزان شود به تشخیص مسئولین آموزشگاه توسط ولی دانش آموز پس از اطلاع بلافاصله جبران شود.

7- در محیط آموزشگاه فقط از کتاب و نشریاتی که توسط آموزشگاه معرفی می گردد استفاده می شود و استفاده از کتاب های کمک درسی و هرگونه وسایل آموزشی دیگر ممنوع می باشد.

8- اولیا خود الگوی مناسبی برای دانش آموزان هستند لذا رعایت معیارها و ضوابط اجتماعی در مواقع مراجعه به مدرسه الزامی است.

9- نحوه ومیزان استفاده از فضای مجازی مطابق با شرایط سنی دانش آموزان توسط خانواده کنترل و نظارت شود.

اساس نامه دبستان علم آفرین

فصل یک : تعریف مدارس هوشمند : مدرسه ای است برخوردار از معلمان و کارکنان توانمند ، امکانات مناسب ، برقرار کننده تعامل پویا بین عوامل مدرسه، دانش آموزان و اولیا و در آن محیط یاددهی – یادگیری متناسب با تفاوت های فردی طراحی شده است. در اینگونه مدارس کسب موفقیت دست یافتنی است و میزان آن به تلاش و پیگیری دانش آموزان و هدایت صحیح و جهت دار معلمان  بستگی دارد.

  فصل دو : عناوین آموزش و گروه های مرتبط : 1- تدریس کتب رسمی آموزش و پرورش 2- مشاوره، بهداشت فردی و مهارت های زندگی  3- جلسات آموزش خانواده

 فصل سه : نحوه اجرا : کلیه تصمیمات آموزشی پس از تصویب در شورای مدرسه متشکل از موسس ، مدیر، معاونین آموزشی ، نماینده معلمان و رئیس انجمن قابلیت اجرایی پیدا می کند .

 *ورزش : بر اساس نیاز سنجی بعمل آمده و برنامه ارائه شده توسط مربیان ورزش فعالیت های ورزشی در راستای تحقق اهداف این درس و شناسایی استعدادها در رشته های مختلف تنظیم شده است وبا توجه به علاقمندی وافر دانش آموزان به فوتبال بخش عمده ای از فعالیت ها به این رشته معطوف می گردد.

*فعالیت مشاوره ای : استفاده از مشاوران مجرب و شناسایی مشکلات و ارائه بهترین راه حل ها.

*مهارت زندگی : علاوه بر اینکه به صورت یک راهکار ارتقاء سلامت روان مطرح است به صورت ابزار پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی مورد توجه ویژه است ، و به ما می آموزد که در موقعیت های گوناگون ، درست رفتار کنیم و برای مسائل پیش آمده راه حل مناسب را انتخاب نمائیم.                                                                                                                                                           

*تفاوت فردی : در فرایند آموزش همواره به تفاوت  استعداد و توانایی دانش آموز توجه می شود.

*کار گروهی : انجام کارهای گروهی و تشویق و ترغیب دانش آموزان برای شرکت در فعالیت های جمعی از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار است.

*کلاس خصوصی : مدرسه با تشکیل کلاسهای خصوصی به شدت مخالف است و با توجه به اینکه شرکت در کلاسهای خارج از مدرسه سبب بروز مشکلاتی در فرایند آموزش می شود انتظار می رود خانواده ها در این زمینه با مدرسه همکاری داشته باشند.

*تیزهوشان : مدرسه اعتقادی به قبولی در تیزهوشان ندارد و تمام تلاش خود را در جهت کاهش اضطراب و استرس های غیرضروری به کار خواهد گرفت اما معتقد است با برنامه ریزی دقیق می توان شرایطی را فراهم نمود که رقابت و سبقت از سایر مراکز علمی حتی تیزهوشان دست یافتنی باشد.

*دو اصل مورد تایید و تاکید مجموعه علم آفرین:  1- خرد جمعی  2 – صداقت را در همه ی امور مورد توجه ویژه قرار داده و با بهره گیری از تعالیم دینی دانش آموزان را برای زندگی اجتماعی مبتنی بر ارزشهای انسانی ، آماده ساخته و برای رسیدن به ایرانی سرفراز و سربلند تمام توان خود را به کار خواهدگرفت. انشاءا…