اولیای گرامی با عنایت به شیوع بیماری خطرناک کرونا و امکان سرایت آن به بچه ها و با توجه به اخبار غیر رسمی و تایید نشده که انتشار آن سبب نگرانی مضاعف گردیده انتظار می رود هر گونه علائم بیماری حتی سرماخوردگی ساده ، جدی گرفته شده و از حضور در مدرسه ممانعت به عمل آید.