با توجه به اطلاعیه آموزش و پرورش مبنی بر برودت هوا و یخبندان روز چهارشنبه مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۸ دبستان و پیش دبستان علم آفرین تعطیل می باشد…