نفرات برتر مسابقات:

پیش دبستان: مهریاد تسکین دوست

پایه اول: شایان صادقی

پایه دوم:کیارش عیسایی

پایه سوم:محمدصدرا کو چکی نژاد

دوره دوم(چهارم و پنجم وششم): نفر اول -ساشا رفیعی،نفر دوم-محمدرضا شهریاری،نفر سوم -البرز شهراسبی ،آرمان رییسی