نمایشگاه کتاب با همکاری موسسه باز باران، دوشنبه تا چهارشنبه  در سالن اجتماعات دبستان علم آفرین، بازدید اولیا روز چهارشنبه ساعت 10 الی 12…