ثبت نام

فرم ثبت نام دانش آموزان دبستان علم آفرین

توجه: این فرم به منزله ثبت نام دانش آموز تا پایان مقطع ابتدایی است، تعهدات و قوانین مندرج در آن اعم از مالی، آموزشی و… تا پایان  دوره 6 ساله ابتدایی معتبر خواهد بود.

  • کلاس بندی دانش آموزان بر اساس اهداف آموزشی مدرسه انجام می شود و انتظار می رود اولیای محترم پذیرای این مهم باشند.
  • با شرکت فرزندم در برنامه های خارج از مدرسه اعم از اردوهای علمی ،تفریحی و زیارتی در طول سال تحصیلی موافق می باشم.         
  • درپایان هر سال تحصیلی ادامه حضور دانش آموز منوط به کسب شرایط ادامه تحصیل و رضایت مدرسه از وضعیت عمومی دانش آموز و نیز عملکرد اولیای محترم در زمینه تعهداتی که بر عهده دارند خواهد بود.
  • در صورت تعطیلات طولانی پیش بینی نشده همچون بیماری کرونا شهریه بر اساس قوانین آموزش و پرورش و یا تاییدیه انجمن اولیا و مربیان مدرسه محاسبه و دریافت می شود.