آشنایی دانش آموزان کلاس اولی با آداب و رسوم گیلان و تدریس نشانه ای با لباس زیبای محلی…