پسرهای گل کلاس کوشش، گزارشی از خاطرات دوران کودکی خود از زبان پدر و مادرشان را در کلاس توصیف نمودند و اوقات خوشی را با هدف تغییر در رشد بدن انسان از بدو تولد تا به الان در کنار هم گذراندند…