با احترام به استحضار ميرساند
مسابقات فوتبال جام فجر براي پايه سوم ،چهارم ،پنجم و ششم برگزار گرديد
كه در ابتدا ؛مسابقات بين كلاسي برگزار گرديد
كه با برگزاري اين مسابقات تيم هاي منتخب پايه ها مشخص شده و در ادامه بازيهاي مرحله حذفي
چهار تيم راه پيدا كرده به مرحله پاياني :
1-god of soccer
2-real Madrid
3-EA sport
4-Black & white
و با انجام بازي رده بندي و فينال تيم هاي
EA sport به مقام قهرماني
B&wبه مقام نايب قهرماني
God of soccer به مقام سوم رسيدند

با سپاس
فرازمند