پایه پیش دبستان:نظر به اینکه این دانش آموزان وارد  فضایی جدیدی از سیستم آموزشی  می شوند در جهت ارتباط برقرار کردن با محیط جدید خود نیاز به فضایی شاد و سرگرم کننده  دارند به همین منظور کارگروه تربیت بدنی در جهت این ارتباط از بازی کودکانه و تمرینات شاد و مفرح جهت آماده سازی ذهن کودکان آغاز به کار نمود و در ادامه مسیر و ایجاد ارتباط دوستانه و شاد بین کادر  تربیت  بدنی و دانش آموزان پایه پیش  دبستان،بازی ها و ورزش های مورد نظر شکل جدید تری به خود گرفت و در گیر کردن دانش آموزان به نظم و ارتباط جمعی بیشتری صورت پذیرفت.

هدف اصلی کار گروه تربیت بدنی برای پایه های پیش دبستان و اول :

  • ارتباط با جمع (روابط اجتماعی)
  • ایجاد نظم و رعایت نوبت (رعایت حقوق دیگران)
  • بالا بردن هماهنگی عصب و عضله  در گیر کردن نیم کره مغزی دانش آموزان در جهت تعادل با انجام بازیهای مختلف به صورت انفرادی  وگروهی صورت پذیرفت.

با انجام بازی های مختلف به صورت انفرادی و گروهی صورت پذیرفت.

پایه اول و دوم :برای این پایه کار گروه تربیت با نظم و جدیت بیشتری در جهت ایجاد نظم و قرار دانش آموزلن در شرایط کار گروهی و تیمی کارخود در پیش گرفت . در جهت این نظم و  رعایت نوبت و قرار گیری در کارهای تاکتیکی از تمرینات جمعی بیشتری استفاده گردید . این حس رقابت در حین رعایت قوانین و درگیر کردن دانش آموزان در بازی های ترکیبی هماهنگی عصب و عضله و ایجاد رقابت در نبردهای انفرادی و تیمی با نظم گروهی ، تمرکز اصلی کارگروه تربیت بدنی برای این پایه ها بوده است .

پایه های سوم و چهارم و پنجم وششم :

نوع تمرینات و کار های صورت گرفته  با جدیدت و هماهنگی بیشتری صورت پذیرفت

در این پایه ها در گیر کردن دانش آموزان در تمرینات  هوازی-بی هوازی- هماهنگی عصب و عضله  نمود بیشتری داشته است.قرار گیری در شرایط مسابقه انفرادی (دو های سرعت و دو های انفرادی)

و مسابقات تیمی (فوتبال و….) در این پایه ها حس  رقابت بیشتری نسبت به پایه های دیگر مورد توجه قرار میگیرد.

در جهت  ارزش گذاری  در کار دانش آموزان در این پایه ها:

ایجاد و شرایط رقابتی  در تمرینات با توجه به رفتار جوانمردانه به تمرینات هیجان        خواهد داد .دانش آموزان در این  پایه ها با به معرض  قرار دادن توانایی های خود حس رقابت بیشتری را لمس خواهند کرد.

چه بسا این حس رقابت در یک فضای سالم توام با رفتار جوانمردانه شخصیت د انش آموزان را شکل خواهد داد و تعمیم این شرایط به ورزشهای گروهی و تیمی حس مشارکت و اجماع فکری و ابراز عقاید قابلیت کار تیمی و کارهای گروهی را افزایش خواهد داد .

لازم به ذکر است . در طول سال تحصیلی و مسابقات مختلفی از جمله مسابقات فوتبال  جام فجر و مسابقه سرعت وانتخاب سریع ترین دانش آموزان و قهرمان فوتبال مدرسه انجام پذیرفت.«مربی ورزش -آرمین فرازمند»