تماس

[codebean_section_title title=”در تماس باشید” title_size=”small” title_color=”” title_text_align=”right” margin_bottom=”30″ width=””]

  [codebean_section_title title=”اطلاعات تماس” title_size=”small” title_color=”” title_text_align=”right” margin_bottom=”30″ width=””]

  دبستان علم آفرین فعالیت آموزشی خود را با هدف شناسایی و پرورش استعداد های برتر و فراهم نمودن زمینه برای بروز خلاقیت و نو آوری دانش آموزان  از سال 1392 آغاز نمود و با توسعه فضای آموزشی همواره در حال گسترش خدمات آموزشی از نظر کیفی و کمی  بوده است و در سایه ی توجه به کیفیت آموزشی و کسب نتایج در خشان و جلب رضایت خانواده ها ،مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.

  [codebean_icon_list_item icon=”ti-mobile” icon_size=”34″ icon_color=”#303030″ title=”تلفن: 33775107-013″ space_title_and_icon=”20″ margin_bottom=””]
  [codebean_icon_list_item icon=”ti-location-pin” icon_size=”34″ icon_color=”#303030″ title=”گلسار ، انتهای خیابان 192 ، خیابان بیست متری ، انتهای بن بست نهم ، سمت چپ” space_title_and_icon=”20″ margin_bottom=””]
  [codebean_icon_list_item icon=”ti-alarm-clock” icon_size=”34″ icon_color=”#303030″ title=”ساعات کاری 14:00-7:30″ space_title_and_icon=”20″ margin_bottom=””]
  X