برچسب: سعید بخشی

مرثیه ای برای نسلی که چیزی ندید!

مرثیه ای برای نسلی که چیزی ندید! (سخنی با اولیا،‌در خصوص مصرف محصول هنری توسط فرزندان)      در جهان خاکستری امروز، تلاش در جهت پیدا کردن راهی برای آرام تر بودن یا امیدوار بودن عمدتا مسیری رو به شکست است؛ نسلهایی که از پسِ هم، بزرگتر شدن را پس زدند؛ سن بالا با روح کوچک، […]

Read More
X